WAT IS DOCKK CULTUUR NATUUR ARCHITECTUUR?
Met dertig jaar werkervaring in cultuur, natuur en architectuur, bied ik, Johanna van der Werff, vanuit DOCKK advies en ondersteuning in het opzetten van culturele projecten, zoals het organiseren van tentoonstellingen; ontwerpwedstrijden; excursies; debatten en andere evenementen. Overige specialisaties zijn gespreksleiding, het houden van interviews dan wel advisering daarin. Ook schrijf ik vanuit DOCKK in opdracht publicaties, artikelen en treed op als ghost-writer. Daarnaast verricht ik op een prettig-kritische manier redactionele werkzaamheden voor bij voorbeeld publicaties en website-uitingen.

ACHTERGROND
In 1988 ben ik afgestuurd in Nederlands recht aan de RU in Groningen, richting publiekrecht en strafrecht. Vanaf 1989 heb ik meerdere beleids-juridische functies bekleed bij lokale overheden. Beleidsadvisering in de ruimtelijke ordening; bestemmingsplanbegeleiding, het houden van hoorzittingen in dat kader en bezwaarschriftenprocedures behoorden tot mijn taken.
Rond 2000 maakte ik een switch richting de culturele sector. Ik startte in 2002 als projectmedewerker van De Zonnehof, het toenmalige Centrum voor moderne kunst in Amersfoort om me – vanaf 2003 – te ontwikkelen tot directeur van FASadE, Forum voor architectuur en stedenbouw in Amersfoort. Deze functie heb ik met zeer veel plezier bekleed tot medio 2018, het moment dat ik besloot in eenzelfde lijn, maar zelfstandig verder te gaan.

BESTUURSFUNCTIES
Vanaf mijn studententijd vervulde ik diverse bestuursfuncties in natuur- en milieuorganisaties; in klassieke muziek en in fotografie.

ERVAREN ORGANISATOR EN GROOT NETWERK
In de functie van directeur FASadE was ik verantwoordelijk voor de organisatie van tentoonstellingen; excursies; debatten en symposia, waarbij samenwerking met externe partners vast onderdeel was. Zo waren er in de loop der jaren onder meer samenwerkingen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed; het College van Rijksadviseurs; het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; met gemeenten en provincie; met Centraal Museum; met architectuurcentra in Nederland; Urgenda; Royal Haskoning/ DHV en TNO.

Ik beschik zodoende over een groot netwerk.