Privacy reglement www.dockk.nl

Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen, ontkomen we er niet aan om (persoons)gegevens te verwerken. Natuurlijk gaan wij hier vertrouwelijk mee om.
Op grond van de wet moeten we je informeren over welke persoonsgegevens (hierna: ‘Gegevens‘) we verwerken en waarom we dat doen. Dat doen we in dit privacyreglement.
Wij verwerken Gegevens van klanten, leveranciers en websitebezoekers. Soort Gegevens Wij verwerken voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadressen.
Ook houden wij IP-adressen van website-bezoekers bij.

Ons doel

Wij verwerken jouw Gegevens om de volgende redenen:

  • jou te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • jou onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
  • jou onze downloads te kunnen aanbieden;
  • onze website te verbeteren (IP-adres);
  • eventuele wettelijke verplichtingen na te komen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen Gegevens aan derden, tenzij het nodig is voor uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw Gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor (i) de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden of (ii) de voldoening aan een
wettelijke plicht.

Beveiliging

We gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw Gegevens. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot jouw Gegevens.

Jouw rechten

Als je vragen en/of suggesties hebt over de verwerking van jouw Gegevens of deze wilt wijzigen/aanvullen, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan
info@dockk.nl. We doen ons best om binnen 2 weken na ontvangst van jouw e-mail te reageren. Uiteraard gaan wij ook zorgvuldig om met de in dit verband door jou verstrekte
Gegevens.

Als je je voor onze nieuwsbrief wilt afmelden stuur dan een mail naar info@dockk.nl