Als curator organiseerde ik in de jaren 2017-2018 de tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’. De tentoonstelling vond plaats in het kader van het landelijke themajaar ‘Mondriaan to Dutch Design’. In de tentoonstelling stond de beroemde
architect en ontwerper Gerrit Rietveld en de tijdgeest waarin hij werkte centraal.Het curatorschap behelsde onder meer inhoudelijk vooronderzoek; fondsenwerving; exploitatie van het tot dat moment leegstaande paviljoen; het leiding
geven aan het proces van opbouw en vormgeving van de twee tentoonstelling; de samenstelling en uitgave van twee
publicaties en het uiteindelijke reilen en zeilen van de tentoonstelling na openstelling voor publiek. De tentoonstelling trok veel publiek uit binnen-en buitenland en vond plaats in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort, de eerste kunsthal van Nederland en zette het paviljoen hernieuwd op de kaart.

<em>Bovenomschreven project vond plaats onder de vlag van FASadE</em>