Vanaf medio 2018 verrichtte ik, in opdracht van de Stichting Berlagehuis Usquert, onderzoek naar een goede en passende invulling van het raadhuis van Berlage, gevestigd in Usquert. Het raadhuis, Rijksmonument en in eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser, staat leeg sinds 2015. Dit project heb ik eind 2019 afgerond. Het onderzoek behelsde overleg met een breed scala aan partijen – en stakeholders, zoals Vereniging Hendrick de Keyser, provincie Groningen, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de gemeente Het Hogeland, met als doel het juiste en meest passende gebruik en een adequate exploitatie.