Sinds medio 2018 verricht ik, in opdracht van de Stichting Berlagehuis Usquert, onderzoek naar een goede en passende invulling van het raadhuis van Berlage, gevestigd in Usquert. Het raadhuis, Rijksmonument en in eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser, staat leeg sinds 2015. De onderzoeksfase heb ik inmiddels afgerond. In dit stadium ben ik overleg met een breed scala aan partijen – en stakeholders, zoals Vereniging Hendrick de Keyser, provincie Groningen, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de gemeente Het Hogeland, op zoek naar het juiste en meest passende gebruik en een adequate exploitatie. Ik verwacht eind van dit jaar mijn eindrapportage te kunnen aanbieden.